Varsinainen yhtiökokous 2022

Nightingale Health Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 17.11.2022 kello 16.00 alkaen.

Kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kokoukseen voi osallistua myös ennakkoäänestyksen kautta. Etäkokouksella ei ole fyysistä kokouspaikkaa, johon osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet voisivat tulla paikan päälle.

Nightingale Health Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiötiedote, 17.11.2022

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Nightingale Health Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Sähköinen ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake postitse tai sähköpostitse tapahtuvaan ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen

Valtakirja

Valtakirja

Ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä osoitteessa nightingalehealth.com/sijoittajat/hallitus.

Yhtiökokouksen asiakirjat

Vuosikertomus 2021–2022

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021–2022

Tilintarkastuskertomus 2021–2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021–2022

Palkitsemisraportti 2021–2022

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtajan katsaus

Osakkeenomistajan oikeus saada asia varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006) mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 29.9.2022 mennessä. Pyyntö päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm[at]nightingalehealth.com tai postitse osoitteeseen: Nightingale Health Oyj, Lakiasiainjohtaja Minja Salmio, Mannerheimintie 164a, 00300 Helsinki.

Määräaikaan mennessä ei tehty yhtään pyyntöä.