Osinkopolitiikka

Nightingale Health keskittyy tulevina vuosina rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Tilikausi 2022–2023

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 30.6.2023 oli 80 784 991 euroa. Emoyhtiön tilikauden tappio oli -16 816 398 euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Tilikausi 2021–2022

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 30.6.2022 oli 96 365 573 euroa. Emoyhtiön tilikauden tappio oli -14 438 586 euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Tilikausi 2020–2021

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 30.6.2021 oli 122 586 544 euroa. Emoyhtiön tilikauden tappio oli -10 755 180 euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.