Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkion.

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Panu Vänskä. Panu Vänskä on merkitty tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6:9:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin.