Tietoa osakkeesta

Kurssikehitys

Nightingale Health Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa. Nightingale Health on laskenut liikkeeseen 60 918 459 täysin maksettua osaketta, joista 19 779 244 on A-sarjan osaketta, 40 040 415 on B-sarjan osaketta ja 1 098 800 on EMP-osaketta, jotka ovat työntekijäosakkeita.

Nightingale Healthilla on kolme osakesarjaa, jotka tuottavat erilaiset äänioikeudet ja erilaiset oikeudet varojen jaossa. A-sarjan osakkeilla on Nightingale Healthin yhtiökokouksessa 10 ääntä osaketta kohden. B-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa yksi ääni osaketta kohden. B-sarjan osakkeille maksetaan viisi prosenttia korkeampaa osinkoa kuin A-sarjan osakkeille ja EMP-osakkeille. Sanottu parempi oikeus ei koske mitään muuta varojen jakoa tai pääoman palautusta kuin osingonjakoa. EMP-osakkeet, jotka ovat henkilöstön omistamia osakkeita, ovat äänivallattomia osakkeita, eikä EMP-osakkeen haltijalla ole oikeutta äänestää yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiöllä on 577 920 omaa EMP-osaketta, mikä vastaa noin 1 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin ylläpitämään suomalaiseen sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään 4.3.2021. Osakesarjojen ISIN-tunnukset ovat

  • FI4000490867 (A-sarjan osakkeet),
  • FI4000490875 (B-sarjan osakkeet) ja
  • FI4000490883 (EMP-osakkeet).

B-sarjan osakkeiden kaupankäynti alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella “HEALTH” 19.3.2021.

Suostumus-, lunastus- ja muuntamislausekkeet

Nightingale Healthin yhtiöjärjestys sisältää yhtiön A-sarjan osakkeita ja EMP-osakkeita koskevat suostumus-, lunastus- ja muuntamislausekkeet.

Lisätietoja osakelajeihin sekä suostumus-, lunastus- ja muuntamislausekkeisiin liittyen on saatavilla yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Osakesarja