Osakkeenomistajat

Nightingale Health Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat

Nightingale Healthin suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:ltä (entinen Suomen Arvopaperikeskus) saamiin, yhtiön 100 suurinta omistajaa koskeviin tietoihin. Omistajatiedot päivitetään kerran kuukaudessa.

Suurimmat osakkeenomistajat