Toimitusjohtajalta

Kun perustimme Nightingale Healthin 10 vuotta sitten, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ei ollut korkealla päätöksentekijöiden asialistalla. Ennaltaehkäisystä puhuttiin lähinnä juhlapuheissa, mutta samaan aikaan terveydenhuollon investoinnit kohdistuivat pääosin sairaudenhoidon kehittämiseen.

Puhuimme usein jo yhtiömme alkuaikoina siitä, että ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ei ole valinnainen vaan pakollinen muutos. Kun tarkastelemme terveydenhuollon tilaa nyt, on selvää, että muutoksen on käynnistyttävä heti.

Jatkuvasti kasvavat terveydenhuollon kustannukset ovat monissa Euroopan maissa noin 10 % bruttokansantuotteesta ja Yhdysvalloissa jo noin 20 %. Vertailukohtana voidaan käyttää esimerkiksi puolustusmenoja, jotka Euroopassa ovat noin 2 % bruttokansantuotteesta ja Yhdysvalloissa noin 4 %.

Massiiviset investoinnit ovat parantaneet sairaudenhoidon laatua ja ihmiset elävät pidempään kuin koskaan. Samalla kuitenkin osuus elämästämme, jonka vietämme sairaana tai terveenä, ei ole muuttunut. Elämme siis pidempään, mutta emme ole terveempiä.

Kehittynyt sairaudenhoito on upea asia. Ongelma on kuitenkin terveydenhuollon järjestelmän toimintalogiikka, joka perustuu lähtökohtaisesti ajatukseen hoitaa sairauksia reaktiivisesti. Ajatusmalli johtaa sairaiden ihmisten ja sairaiden elinvuosien määrän jatkuvaan kasvuun sekä hallitsemattomiin kustannuksiin.

Ennaltaehkäisy on ainoa uskottava ratkaisu rakentaa kestävällä perustalla toimiva terveydenhuollon järjestelmä. Näytöt ennaltaehkäisyn tehokkuudesta ovat kiistattomat. Maailman terveysjärjestön mukaan kroonisista sairauksista, jotka aiheuttavat jopa 90 % terveydenhuollon kustannuksista, 80 % on ennaltaehkäistävissä.

Miksi sitten emme vain yksinkertaisesti ota ennaltaehkäisyä käyttöön, jos se voi auttaa ratkaisemaan yhden merkittävimmistä yhteiskunnallisista haasteista?

Ongelman ydin on, että nykyisestä terveydenhuollon järjestelmästä puuttuvat työkalut, jotka mahdollistavat sairastumisriskien tehokkaan tunnistamisen. Tämä tarkoittaa työkaluja, jotka voidaan skaalata suoraviivaisesti sekä tasapuolisesti koko väestölle matalin kustannuksin ja kuormittamatta sairaudenhoidon järjestelmää.

Kun sairastumisriskit pystytään tunnistamaan, voidaan terveydenhuollon järjestelmä ohjata kohdentamaan palvelut ennaltaehkäisevästi, vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti niitä tarvitseville. Tämä on kestävälle pohjalle rakennetun tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmän perusta, jonka toteuttaminen on käynnistettävä heti.

Me Nightingale Healthilla olemme kymmenen vuoden aikana rakentaneet työkalun, joka mahdollistaa kansallisen tason ennaltaehkäisevän terveydenhuoltojärjestelmän toteuttamisen. Kehittämämme veritesti tunnistaa yhdestä verinäytteestä keskeisten kroonisten sairauksien riskit yhdellä kertaa ja tarvitsee kliinisiksi lisätiedoiksi vain iän ja sukupuolen, mutta ei esimerkiksi tällä hetkellä käytössä olevien riskimittarien vaatimaa painoindeksin tai verenpaineen määritystä. Lisäksi testi korvaa samalla monet nykyisin rutiinisti mitattavat veren merkkiaineet, kuten kolesterolin ja verensokerin.

Vaikka Nightingale Healthin veritesti tarvitsee vain verinäytteen oton eikä edellytä terveydenhuollon ammattilaisen tekemiä tutkimuksia ja taustatietojen keräystä, tarjoaa testi tästä huolimatta usean sairastumisriskin tunnistuksen yhdellä kertaa samalla tai paremmalla suorituskyvyllä kuin nykyiset riskitestit. Tämä mahdollistaa ylivoimaisen skaalautuvuuden nykyisiin riskitesteihin verrattuna ja säästää merkittävästi terveydenhuollon ammattilaisten aikaa.

Nightingale Healthin testin lääketieteellinen näyttö on yksiselitteinen ja tietoaineistot maailman vahvimmat. Lisäksi testin hintapiste on erittäin kilpailukykyinen suhteessa nykyisiin rutiinitesteihin, joten sillä voidaan korvata monet nykyiset rutiinitestit ilman merkittävää kustannusvaikutusta ja ottaa ratkaiseva askel kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Julkistimme elokuussa 2023 laaja-alaisen kumppanuuden Terveystalon kanssa. Terveystalo on Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys, ja sen työterveyspalvelunsa piirissä on lähes 30 % Suomen työssäkäyvästä väestöstä. Osana kumppanuutta Nightingale Healthin veritesti korvaa rutiinisti tehtävän terveystarkastuksen Terveystalon työterveyshuollon asiakkaille ja käynnistää kansallisella tasolla merkittävän matkan kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Muutos kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa on alkanut ja siitä tulee hyötymään jokainen.

Teemu Suna
Perustaja, toimitusjohtaja