Listautuminen

Terveystietoa verestä

Nightingale Health Oyj (”Nightingale”) on 8.3.2021 jättänyt listalleottohakemuksen sen B-sarjan osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Nightingale Healthin listautumisannin merkintäaika alkoi 8.3.2021. Yleisöannin merkintäaika on keskeytetty 16.3.2021 klo 18.00. Instituutioannin merkintäaika on päättynyt 18.3.2021 klo 12.00.

Listautumisannissa osakkeiden kiinteä merkintähinta on 6,75 euroa osakkeelta.

Tärkeitä päivämääriä

8.3.2021 klo 10.00 Listautumisannin merkintäaika alkaa
15.3.2021 klo 16.00 Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan
17.3.2021 klo 16.00 Yleisöannin merkintäaika päättyy (arvio)
18.3.2021 klo 12.00 Instituutioannin merkintäaika päättyy (arvio)
18.3.2021 Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio)
19.3.2021 Yleisöannissa merkityt osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille (arvio)
19.3.2021 Osakkeiden kaupankäynti First North Growth Marketissa alkaa (arvio)

(Kaikki kellonajat Suomen aikaa.)

Nightingale Healthin verianalyysi tunnistaa sairastumisriskejä ajoissa

Nightingale Health tarjoaa sairastumisriskejä tunnistavan terveystietoalustan. Terveystietoalustamme avulla yhdistämme terveydenhuollon toimijoiden palvelut yksilöiden tarpeisiin ennaltaehkäistä sairauksia. Terveystietoalusta pystyy tunnistamaan kuluttajan yksilölliset sairauksien ennaltaehkäisyn tarpeet ja yhdistämään kyseisen kuluttajan hänelle henkilökohtaisesti sopiviin terveysratkaisuihin sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Missionamme on tuoda sairauksien ennaltaehkäisy ja terveellisempi elämä jokaisen ulottuville. Toteutamme missiotamme avustamalla terveydenhuollon palveluntarjoajia palvelemaan paremmin heidän asiakkaitaan, mahdollistamalla ihmisten paremman kyvyn hallita ja parantaa henkilökohtaista terveyttään sekä edistämällä lääketieteen tutkijoiden kykyä tehdä parempaa tutkimusta. Odotamme hyötyvämme vallitsevasta maailmanlaajuisesta megatrendistä, jossa kuluttajat haluavat itse hallita ja parantaa henkilökohtaista terveyttään. Odotamme, että terveystietoalustamme vastaa tähän kysyntään ja tarjoaa henkilökohtaisen terveytensä hallitsemisesta ja parantamisesta kiinnostuneille kuluttajille täysin uudenlaisen työkalun huolehtia terveydestään. Lisäksi terveystietoalusta yhdistää terveydenhuoltoalan toimijoiden palvelut kuluttajien avuksi henkilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Nightingale Healthin kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologiaprosessi alkaa verinäytteiden NMR-mittauksella, jossa käytetään skaalautuvaa laboratorioautomaatiota. NMR-mittaus muodostaa spektridataa, joka muunnetaan edelleen biomarkkereiden pitoisuuksiksi (esimerkiksi millimoolia per litra) käyttäen tekoälyä, koneoppimisalgoritmeja ja huipputason ohjelmistoja. Kehittämämme laaja-alainen verianalyysiteknologia tuottaa kattavan määrän erittäin tarkkoja ja toistettavia biomarkkerituloksia nopeasti, alhaisin kustannuksin ja laajamittaisesti.

Kykymme tunnistaa kokonaisvaltaisesti sairastumisriskejä ja ennaltaehkäiseviä terveystarpeita on luotu yhdistämällä kehittämällämme laaja-alaisella verianalyysiteknologialla tuotettuja biomarkkeritietoja biopankeissa oleviin terveystapahtumia koskeviin tietoihin.

Materiaalit

Listalleottoesite (pdf)

Markkinointiesite (vain suomeksi, pdf)

Yhtiöesittelytilaisuus 8.3.2021 (tallenne suomeksi)