Sijoittajakalenteri

Sijoittajakalenteri 2024–2025

Hiljainen jakso

21.8.2024 – 19.9.2024

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi*
20.9.2024

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2023–2024

20.9.2024

Vuosikertomus tilikaudelta 2023–2024

Viikolla 41/2024

Varsinainen yhtiökokous 2024

8.11.2024

Hiljainen jakso

4.2.2025 – 5.3.2025

Puolivuotiskatsaus 1.7.–31.12.2024

6.3.2025

Nightingale Healthin tilikausi on 1.7.–30.6.

*lisätietoja löydät täältä: Varsinainen yhtiökokous 2024

Sijoittajakalenteri 2023–2024

Hiljainen jakso

29.8.2023 – 27.9.2023

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi*

28.9.2023

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2023–2024

28.9.2023

Vuosikertomus tilikaudelta 2023–2024 2022–2023

Viikolla 42/2023

Varsinainen yhtiökokous 2023

16.11.2023

Hiljainen jakso

6.2.2024 – 6.3.2024

Puolivuotiskatsaus 1.7.–31.12.2023

7.3.2024

Nightingale Healthin tilikausi on 1.7.–30.6.

*lisätietoja löydät täältä: Varsinainen yhtiökokous 2023

Sijoittajakalenteri 2022–2023

Hiljainen jakso

30.8.2022–28.9.2022

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi*

29.9.2022

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2021–2022

29.9.2022

Tilintarkastamattomat IFRS-taloudelliset tiedot vertailukaudelta mukaan lukien selvityksen keskeisistä FAS:n ja IFRS:n välisistä eroista 30.6.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä 31.12.2021 päättyneeltä puolivuosikaudelta
Arviolta 25.10.2022

IFRS:n mukaisesti laaditun ja tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen 30.6.2022 päättyneeltä tilikaudelta
Arviolta 27.10.2022

Varsinainen yhtiökokous 2022
17.11.2022

Hiljainen jakso

21.2.2023–22.3.2023

IFRS:n mukaisten taloudellisten vertailutietojen julkaisu 31.12.2021 ja 30.6.2022 päättyneiltä puolivuotiskausilta

22.3.2023

Puolivuotiskatsaus 1.7.–31.12.2022

23.3.2023

Nightingale Healthin tilikausi on 1.7.–30.6.

*lisätietoja löydät täältä: Varsinainen yhtiökokous 2022

Sijoittajakalenteri 2021–2022

Hiljainen jakso

16.8.2021–14.9.2021

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi*

8.9.2021

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2020/2021

15.9.2021

Vuosikertomus tilikaudelta 2020/2021

Viikolla 39/2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

28.10.2021

Hiljainen jakso

25.1.2022–23.2.2022

Puolivuosikatsaus 1.7. – 31.12.2021

24.2.2022

Nightingale Healthin tilikausi on 1.7.–30.6.

*lisätietoja löydät täältä: Varsinainen yhtiökokous 2021

Suljettu ikkuna

Nightingale Health noudattaa suljettua ikkunaa, joka alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkaisemista ja päättyy tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkistamispäivää seuraavana päivänä (”suljettu ikkuna”). Tänä aikana yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet), muut yhtiön määrittelemät kaupankäyntirajoituksien piiriin kuuluvat henkilöt sekä näiden edunvalvonnassa olevat vajaavaltaiset henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin. Yhtiön johdon lisäksi suljettu ikkuna koskee Nightingale Healthin työntekijöitä, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai joilla on pääsy tätä koskevaan tietoon.

Hiljainen jakso

Nightingale Health noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana yhtiö ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja medialle tai muille osapuolille. Hiljaisen jakson aikana yhtiö ei myöskään tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Nightingale Health julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.