Strategia

Nightingale Healthin missiona on ennaltaehkäisevän terveyden mahdollistaminen tunnistamalla yksilöt, joilla on terveysriskejä, ja yhdistämällä heidät terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien kanssa.

Ennaltaehkäisevän terveyden mahdollistamisessa on tärkeää tunnistaa ihmiset, joilla on riski sairastua krooniseen sairauteen, ja yhdistää heidät sellaisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien kanssa, jotka voivat määrätä Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitoja. Terveysriskien tunnistamisen lisäksi Nightingale Healthin analyysiteknologiaa voidaan käyttää jatkotutkimuksissa, joissa voidaan määrittää terveydenhuollon ammattilaisten nykyisten kliinisten suositusten mukaisesti määräämien toimenpiteiden vaikutukset.

Yhdistämällä yhtiön kehittämän verianalyysiteknologian, globaalien terveystietovarantojen sisältämät sairauksiin liittyvät tosielämän tiedot ja lääketieteellisen tutkimustiedon Nightingale Health voi tarjota asiakkaille enemmän kuin perinteiset terveystyökalut. Yhtiön veren merkkiaineisiin perustuvat riskiennustemallit voivat havaita useisiin tavanomaisiin kroonisiin sairauksiin liittyviä riskejä yhdestä verinäytteestä yhdellä ja samalla testillä. Näitä sairauksia ovat muun muassa sydäninfarkti, sydän-ja verisuonitaudit, kakkostyypin diabetes, maksafibroosi ja -kirroosi, krooninen munuaistauti, keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä ja alkoholista johtuva maksasairaus.

Yhtiön kehittämän teknologian ansiosta Nightingale Health voi luoda yksilön terveydestä kattavan kuvan, joka perustuu laboratoriossa otettuun laskimoverinäytteeseen tai henkilön itsensä ottamaan sormenpääverinäytteeseen. Verinäytteiden analysoinnin lisäksi Nightingale Healthin tarjooma sisältää verenkeräyslaitteen, jonka ansiosta yhtiö voi tarjota sekä näytteiden keräämisen että niiden analysoinnin kattavia kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Tähän mennessä Nightingale Healthin liikevaihto on syntynyt pääasiassa yliopistojen kanssa tehdyistä akateemisista yhteistyösopimuksista, ja näiden sopimusten odotetaan tuottavan liikevaihtoa myös tulevaisuudessa. Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 2022–2023 yhteensä 4,18 miljoonaa euroa.

Saavuttaakseen tavoitteensa Nightingale Health tarvitsee globaalin laboratorioverkoston. Yhtiöllä on jo kaksi omaa laboratoriota Suomessa ja yksi Japanissa. Tammikuussa 2023 Nightingale Health julkisti avaavansa laboratorion Isossa-Britanniassa kalenterivuoden 2023 aikana. Uusien kansainvälisten laboratorioiden perustamiselle ei ole teknisiä rajoituksia.

Nightingale Healthin strategia keskittyy kahteen markkinaan: yritysasiakkaisiin ja julkiseen sektoriin

Nightingale Health tarjoaa molemmissa markkinoissa riskiennustemalleja, jotka perustuvat yhtiön verianalyysiteknologiaan, joka voi havaita tavanomaisimpiin kroonisiin sairauksiin liittyviä riskejä yhdestä verinäytteestä vähemmällä vaivalla kuin olemassa olevat kliiniset riskiarviointityökalut havaintojen tarkkuudesta tinkimättä. Nightingale Health uskoo, että näitä vahvuuksia voidaan hyödyntää parhaiten palvelemalla suuria B2B-ja B2G-markkinoita siten, että terveydenhuollon ammattilaiset toimivat olennaisena osana uudessa ennaltaehkäisevässä terveysjärjestelmässä.

Strategia on jaettu molemmassa markkinassa kolmeen ydinliiketoiminta-alueeseen: Nightingale Healthcare, Nightingale Kit ja Nightingale Research

Nightingale Healthcare
Asiakkaat: Yksityiset ja julkiset terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat
Tarjooma: Verianalyysipalvelu, joka tarjoaa veren merkkiaineita ja riskiennustemalleja

Nightingale Kit
Asiakkaat: White label -kumppanit (B2B2C-markkina)
Tarjooma: Verenkeräys- ja verianalyysipalvelu, joka tarjoaa sormenpääverinäytteisiin perustuvia veren merkkiainetuloksia ja riskiennustemalleja

Nightingale Research
Asiakkaat: Yliopistot, biopankit ja muut tutkimuslaitokset
Tarjooma: Veren merkkiaineiden laajamittainen profilointi laskimo- ja sormenpääverinäytteiden perusteella

Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2023–2024

Arvoltaan merkittävän kansainvälisen kaupallisen referenssisopimuksen solmiminen terveydenhuollon toimijan kanssa

  • Tavoitteen strateginen peruste on osoittaa Nightingale Healthin teknologian kaupallinen arvo terveydenhuollon käytössä merkittävässä mittakaavassa, jotta voidaan tukea liiketoiminnan kasvua tällä alueella

Arvoltaan merkittävän kansainvälisen kaupallisen referenssisopimuksen solmiminen white label -kumppanin kanssa

  • Tavoitteen strateginen peruste on osoittaa Nightingale Healthin arvonluontikyvyn ja tarjoaman ainutlaatuisuus B2B2C-markkinassa vahvan markkina-aseman saavuttamiseksi

Sopimusten solmiminen lääketieteellisen tutkimuksen liiketoiminta-alueella siten, että uusien sopimusten kokonaisarvo on vähintään 3,2 miljoonaa euroa

  • Tavoitteen strateginen peruste on tuottaa jatkuvasti näyttöä Nightingale Healthin ainutlaatuisesta kyvystä tuottaa arvoa lääketieteelliselle tutkimukselle ja siten jatkuvasti osoittaa teknologian poikkeuksellisen korkea tieteellinen taso, jotta voidaan kiihdyttää teknologian kliinistä näyttöä

Lisäksi Nightingale Health jatkaa työskentelyä saavuttaakseen FDA:n 510(k)-hyväksynnän. Samanaikaisesti Nightingale Health selvittää mahdollisuutta hakea CLIA-hyväksyntää tai vastaavaa osavaltion hyväksyntää, joka mahdollistaa määriteltyjen palveluiden tarjoamisen (Laboratory Developed Tests) ja voi mahdollistaa sen, että yhtiön liiketoiminnan ensimmäinen vaihe paikallisena palveluntarjoajana käynnistyy Yhdysvalloissa nopeammin.

Keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet

  • Tehdä sopimus kahden miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Euroopassa
  • Tehdä sopimus kymmenen miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Yhdysvalloissa tai Aasiassa
  • Laajentaa laboratoriokapasiteettiaan kullakin maantieteellisellä alueella vastatakseen edellä mainittujen sopimusten asettamiin analyysikapasiteettivaatimuksiin
  • Saavuttaa positiivinen käyttökate

Pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet

  • Analysoida 100 miljoonaa näytettä terveydenhuoltoalan ja terveysohjelmien kumppanuuksien sekä white label -kumppanuuksien kautta
  • Ansaita 500 miljoonaa euroa vuotuista liikevaihtoa terveydenhuoltoalalta sekä terveysaloitteiden ja white label -kumppanuuksien kautta