Keskeiset vahvuudet

Nightingale Healthin johto uskoo, että yhtiöllä on useita keskeisiä vahvuuksia, jotka tuovat sille kilpailuetua.

Ennaltaehkäisevän terveyden mahdollistaja

Kroonisten sairauksien maailmanlaajuisten kustannusten on arvioitu olevan jopa 46 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuosina 2010–2030. Nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän kuormituksen keventämiseksi on välttämätöntä vähentää sairastuvien ihmisten määrää ennakoimalla ja ennaltaehkäisemällä sairauksia. Tämä paitsi parantaa elämänlaatua myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Yksityiset ja julkiset terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ja vakuutusyhtiöt ovat yhä kiinnostuneempia mahdollisuuksista, joita ennaltaehkäisevät terveyspalvelut tarjoavat potilaille ja asiakkaille. Samalla kuluttajien kiinnostus omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan kasvaa, mikä auttaa lisäämään ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen kysyntää.

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Sen teknologiaa hyödyntävät terveysratkaisut pystyvät tunnistamaan yksilön sairastumisriskejä ja ohjaamaan terveydenhuollon ammattilaisten työtä hoitotulosten parantamiseksi. Yhtiön riskiennustemallien on osoitettu pystyvän ennustamaan erilaisia kriittisiä kroonisia sairauksia yhdestä verinäytteestä, ja Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ottaa ne käyttöön työterveyshuollossa.

Säännöllisten terveystarkastusten korvaaja

Nightingale Healthin teknologian kyky havaita useisiin tavanomaisiin sairauksiin liittyviä riskejä yhdestä verinäytteestä on merkittävä edistysaskel verrattuna nykyisiin riskiarviointeihin, jotka toteutetaan yksittäisten veriarvojen, kliinisen tutkimisen ja potilashaastattelujen perusteella. Ottamalla Nightingale Healthin riskiennustemallit osaksi säännöllisiä terveystarkastuksia terveysriskit voidaan havaita hyvissä ajoin etukäteen ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat kohdistaa toimenpiteet sairauksien ehkäisemiseen.

Nightingale Healthin verianalyysiteknologia voidaan integroida helposti terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien olemassa oleviin toimintamenetelmiin, koska se luo riskiennusteet yhdestä tavallisesta verinäytteestä. Nightingale Health tarjoaa tulokset helposti ymmärrettävässä muodossa terveydenhuollon ammattilaisille, jotka voivat tehdä niiden pohjalta toimenpiteitä Käypä hoito -suositusten mukaisesti.

Kohdemarkkinana yksi maailman suurimmista toimialoista

Yksi Nightingale Healthin kohdemarkkinoista on globaali terveydenhuoltoala, joka on eräs maailman suurimmista toimialoista ja siten merkittävä saavutettavissa oleva markkina. Tarve ehkäistä sairauksia on pakottavampi kuin koskaan aiemmin, ja Nightingale Healthin huippuluokan terveysriskiarvioinnit tarjoavat optimaalisen ratkaisun, jolla voidaan korvata nykyiset terveystarkastukset. Nightingale Healthin teknologialla on ainutlaatuinen kyky suorittaa monipuolinen, useita eri sairauksia kattava riskiarviointi yhden verinäytteen perusteella, minkä ansiosta sillä voidaan korvata perinteiset testit, kuten kolesteroli-ja glukoositestit, joita tällä hetkellä käytetään sairastumisriskien arvioimiseen. Tämä ainutkertainen kyky korvata nykyisin käytettävät testit varmistaa, että Nightingale Healthilla on strategisesti vahva asema valloittaa merkittävä osuus tästä valtavasta toimialasta.

Nightingale Healthin riskiennustemallien arvoa tässä laajassa markkinassa kasvattaa se, että yhtiö pystyy tuomaan mallit saataville samaan hintaan kuin nykyisin käytettävät testit. Terveydenhuollon kustannukset ovat monissa maissa kestämättömät suhteessa maan bruttokansantuotteeseen, mikä alleviivaa sitä, miten tärkeää on tuoda Nightingale Healthin riskiennusteisiin ja sairauksien ehkäisemiseen keskittyvät ratkaisut nopeasti saataville. Yhtiön uraauurtavilla ratkaisuilla on keskeinen rooli terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvan taloudellisen kuormituksen vähentämisessä ympäri maailman etenkin sellaisten sairauksien kohdalla, joiden puhkeaminen voitaisiin estää varhaisen tunnistamisen ja asianmukaisten kliinisten hoitojen avulla.

Riippumattomasti ja kansainvälisellä tasolla validoitu ja hyödynnetty teknologia

Nightingale Healthin teknologian toimivuus ja hyödyt on osoitettu yli 500 vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa. Teknologian merkittäviä hyötyjä ovat laaja automaatioaste, nopea skaalautuvuus, erinomainen toistettavuus, tarkkuus ja matala hinta, jotka yhdessä alleviivaavat sen kilpailuetua markkinassa. Teknologia on saavuttanut laajat kansainväliset regulaatiohyväksynnät, ja sille on myönnetty kymmenen patenttia, mikä vankistaa yhtiön vahvaa markkina-asemaa kilpailijoihin verrattuna.

Yhtiön laajamittaisella yhteistyöllä merkittävien kansallisten biopankkien, kuten UK Biobankin, Viron Biopankin ja THL Biopankin, kanssa on keskeinen rooli sen riskiennustemallien kehittämisessä. Näiden kumppanuuksien ansiosta tutkijat pääsevät maailmanlaajuisesti käsiksi keskeiseen biomarkkeridataan, minkä lisäksi ne edistävät Nightingale Healthin teknologista kehitystä hyödyntämällä biopankkien sisältämiä kattavia terveystietoja.

Japanilaisen Mitsui & Co., Ltd:n yhtiöön tekemän sijoituksen ja Mitsuin tytäryhtiön Welltusin kanssa solmitun kaupallisen yhteistyösopimuksen ansiosta Nightingale Healthin teknologia on kaupallisesti saatavilla Japanissa. Suomessa Nightingale Health ja maan suurin yksityinen terveyspalveluyritys Terveystalo laajensivat strategista yhteistyötään, joka kattaa nyt työterveydessä tehdyt terveystarkastukset. Nämä kaupalliset kumppanuudet ovat konkreettisia osoituksia Nightingale Healthin teknologian mullistavasta kyvykkyydestä niin tieteen saralla kuin käytännön kliinisessä soveltamisessa.