Hallinnointiperiaatteet

Nightingale Health -konserni muodostuu Nightingale Health Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Nightingale Healthin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä.

Lisäksi Nightingale Health noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (https://cgfinland.fi/).

Lue lisää Nightingale Healthin hallinnoinnista ja palkitsemisesta:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022–2023

Palkitsemisraportti 2022–2023