Tunnusluvut

Nightingale Healthin tunnusluvut

Tuhatta euroaKonserni
2022–2023
Konserni
2021–2022
Liikevaihto4 1822 313
Käyttökate (EBITDA)
-11 835-9 389
Liikevoitto (-tappio)
-18 524-13 634
Kauden voitto (tappio)
-18 083-16 091
Omavaraisuusaste
92 %91 %
Nettovelkaantumisaste
-78 %-78 %
Taseen loppusumma
106 793124 048
Henkilöstö keskimäärin
8264
Työsuhde-etuudet*
-9 381-6 499
Rahavarat kauden lopussa
80 63995 279
Osakekohtainen tulos (EPS)**, EUR-0,30-0,27

* Työsuhde-etuudet sisältävät IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaiset kulut, jotka olivat tilikaudella 3,95 (3,53) miljoonaa euroa.
** Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit ovat annettuja osakeoptioita. Koska yhtiö on tehnyt tappiota, osakeoptioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.

Laskentakaavat

Tunnusluku

Laskentakaava

Käyttökate (EBITDA)

Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia

Liikevoitto (-tappio)

Voitto (tappio) ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %

Nettovelka / Oma pääoma yhteensä

Osakekohtainen tulos, laimentamaton

Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana

Osakekohtainen tulos, laimennettu

Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeet