Hyväksytty neuvonantaja

Oaklins Merasco Oy toimii Nightingale Healthin Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Hyväksytyn neuvonantajan yhteystiedot:

Oaklins Merasco Oy
Osoite: Pohjoisesplanadi 27C, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 9 612 9670