Varsinainen yhtiökokous 2023

Nightingale Health Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 16.11.2023 kello 15.00 alkaen.

Kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäkokouksella ei ollut fyysistä kokouspaikkaa, johon osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet voisivat tulla paikan päälle. Kokoukseen pystyi osallistumaan myös ennakkoäänestyksen kautta.

Nightingale Health Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiötiedote, 16.11.2023

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Nightingale Health Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Sähköinen ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake postitse tai sähköpostitse tapahtuvaan ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestykseen

Valtakirja

Valtakirja

Ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Antti Kangas, Olli Karhi, Ilkka Laurila, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä osoitteessa nightingalehealth.com/sijoittajat/hallitus.

Yhtiökokouksen asiakirjat

Vuosikertomus 2022–2023

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022–2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022–2023

Palkitsemisraportti 2022–2023

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtajan katsaus (englanniksi)

Osakkeenomistajan oikeus saada asia varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006) mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 28.9.2023 mennessä. Pyyntö päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm[at]nightingalehealth.com tai postitse osoitteeseen: Nightingale Health Oyj, Lakiasiainjohtaja Minja Salmio, Mannerheimintie 164a, 00300 Helsinki.

Määräaikaan mennessä ei tehty yhtään pyyntöä.